Alles wat jij moet weten over de nieuwe KOR regeling

Alles wat jij moet weten over de nieuwe KOR regeling

In dit artikel leg ik je uit wat de KOR (kleine ondernemers regeling) is en of en hoe je deze nu, in 2019, kunt toepassen. Ik vertel je precies hoe de KOR vanaf 2020 werkt, er gaat namelijk super veel veranderen in de regeling; eigenlijk blijft alleen de naam hetzelfde.

Wat is de Kleine Ondernemers Regeling (KOR)?

De KOR is een regeling die alleen van toepassing is voor de BTW. Of je gebruik maakt van de KOR, heeft geen enkele invloed op het wel of niet ondernemer zijn voor de BTW. De KOR zoals we hem nu kennen, zorgt er vooral voor dat je als ondernemer met een kleine winst ( < € 9000 per jaar) minder tot geen BTW hoeft te betalen. Het oorspronkelijke doel van de KOR is de administratieve druk bij ondernemers kleiner te maken. In werkelijkheid wordt de KOR vooral, of eigenlijk alleen maar, gebruikt om wat geld te besparen. 

KOR toepassen in 2019

Omdat je het nu nog flink geld kan besparen,vertel ik je graag of en hoe ook jij de KOR kunt toepassen in 2019. Als je minder dan € 1345 aan BTW aan de belasting afdraagt over het hele jaar, kun je dit hele bedrag terug krijgen. Zit je afdracht tussen de € 1345 en € 1883 dan krijg je een gedeelte terug, hoe dichter naar de € 1883 hoe minder je terug krijgt. 

Hoe doe je dat?

Je kunt dit ieder kwartaal in je aangifte aangeven, in rubriek 5d. Je vult dan simpelweg het bedrag in wat bij 5c staat, waardoor je totaal aangifte op € 0,- uitkomt. Je hoeft dan helemaal niets te betalen. Het risico is dan natuurlijk wel dat je over het gehele jaar meer winst maakt dan verwacht, waardoor je toch boven de grens uitkomt. Je moet dan al het voordeel dat je hebt behaald terug betalen aan de Belastingdienst, dat is natuurlijk nooit leuk. Wat je naar mijn mening dus beter kunt doen, is het bedrag achteraf terug vragen. Dan weet je precies over welk bedrag het gaat en voelt het meer als een leuke extra. Je doet dit door in januari een correctie in te dienen over het afgelopen jaar. Dat doe je in hetzelfde portaal als waar je je gewone BTW-aangiftes doet.

KOR en de Inkomstenbelasting

Er zit één addertje onder het gras: je moet het KOR voordeel wél aangeven als opbrengst in je Inkomstenbelasting. Omdat je zo een relatief lage winst hebt, zal dit waarschijnlijk geen effect hebben op het totaal te betalen bedrag aan belasting. Toch moet je er wel even op letten.

 

KOR toepassen in 2020

Veel fiscale regels en regelingen worden met regelmaat veranderd, geactualiseerd zogezegd. Dan is er meestal weinig aan de hand wat je als ondernemer goed kunt merken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een percentage dat iets wordt bijgesteld of een grens die enigszins wordt verlegd. De wijziging van de KOR in 2020 is een heel andere zaak. De naam blijft gelijk, maar verder blijft er weinig over van de oorspronkelijke regeling.

Terug naar het doel

Met de nieuwe KOR lijkt het oorspronkelijke doel van deze regeling weer meer in zicht: vermindering van de administratieve lasten. De regeling zelf wordt ook simpeler (lees: duidelijker). Helaas kan de KOR niet zo gemakkelijk meer gebruikt worden om geld te besparen.

De kern

Gebruik je KOR vanaf 2020, dan reken je geen BTW meer over je omzet, je zet dus ook geen BTW meer op je factuur. Je kunt ook geen BTW van je inkopen meer terugvragen. Kortom je doet gewoon helemaal niets meer met BTW, ook geen aangifte meer.

De Voorwaarden

Verwacht je een jaaromzet van onder de € 20.000? Dan mag je mee doen aan KOR. Verwacht je een hogere jaaromzet? Dan hoef je eigenlijk niet eens verder te lezen, de regeling is voor jou dan sowieso niet van toepassing. 

Wil je gebruik maken van de KOR in of vanaf 2020, dan moet je dit voor 20 november aangeven bij de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding-omzetbelasting-kleineondernemersregeling

Mocht je nu al ontheffing van administratieve verplichtingen hebben, dan hoef je je niet aan te melden.

Zolang je niet boven de € 20.000 aan omzet in een kalenderjaar komt, ben je automatisch 3 jaar aangemeld voor de KOR. Dit vervalt dus alleen en onmiddellijk zodra je boven die € 20.000 komt. Je moet daar dan meteen melding van maken bij de Belastingdienst.

De voor- en nadelen van de nieuwe KOR

Als je aan de voorwaarden voldoet, is de keuze aan jou: wel of niet gebruik ervan maken. Om dit gemakkelijker voor je te maken de belangrijkste voor- en nadelen op een rij.

Voordelen:

 •      Veel minder administratief gedoe;
 •     Wanneer je voornamelijk particuliere klanten hebt, ga je meer verdienen (of je klant minder rekenen). Zij moesten die BTW namelijk aan jou betalen en konden daar verder niets mee. Houd jij je prijs hetzelfde, maakt dat voor die klant dus niets uit. Jij hoeft er echter geen BTW meer over af te dragen aan de Belastingdienst. Zo gaat je winstmarge er ineens een stuk op vooruit.

Nadelen:

 •     Je zit er voor 3 jaar aan vast (als je jaaromzet onder de € 20.000,- blijft);
 •     Je geeft inzicht in jouw financiën. Iedereen die weet van de KOR, ziet aan jouw factuur direct dat jouw jaaromzet minder dan € 20.000 is;
 •     Wanneer je voornamelijk zakelijke klanten hebt, heb je geen financieel voordeel van deze regeling. Je zal toch het bedrag wat je eerst als exclusief BTW rekende aan je klant moeten hanteren, anders word je voor jouw klant ineens een stuk duurder.
 •     Je kunt geen voorbelasting meer verrekenen. In een jaar waarin je veel investeert, is dat natuurlijk zonde.

Conclusie, wel of niet in zee met KOR

Iedere onderneming is anders en ieder zal zo zijn eigen redenen hebben om juist wel of niet gebruik te maken van de KOR. Mijn conclusie is echter dat wanneer je vooral zakelijke klanten hebt er geen reden is om gebruik te maken van de KOR. Heb je heel veel buitenlandse klanten kan het wel weer gemakkelijk zijn, dat kost zo veel administratie omtrent de BTW en daar ben je dan lekker vanaf. Heb je alleen of voornamelijk particuliere klanten? Dan is het gunstig om gebruik te maken van de KOR, je  houdt dan meer over terwijl de klant hetzelfde betaalt.

Wil je meer weten over de KOR? Check dan deze pagina van de belastingdienst. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze regeling? Inmiddels heeft de belastingdienst een handig hulpmiddel ontwikkeld waarmee je zelf erachter kunt komen of je in 2020 voor de KOR in aanmerking komt.

 

Sandra Breure

Sandra Breure

Ik ben Sandra Breure, Jouw Boekhoudcoach. Geboren en getogen in Zeeland waar ik woon met mijn man en dochters. Naast mijn gezin en werk houd ik van lezen, mijn familie, musea, winkelen, poezen en schrijven.

Het is mijn missie vrouwelijke ondernemers meer vrijheid en echte onafhankelijkheid te geven door grip op hun boekhouding en cijfers. Natuurlijk kan ik de volledige boekhouding van je overnemen maar ik zorg wel dat je weet wat ik doe en waarom.

Fotograaf: Lia Remmelzwaal

Hoeveel procent moet je apart zetten voor de Inkomstenbelasting?

Hoeveel procent moet je apart zetten voor de Inkomstenbelasting?

Heb jij een potje waaruit je jouw Inkomstenbelasting betaalt? In dit artikel leg ik (Sandra van Jouwboekhoudcoach) uit hoeveel procent je apart moet zetten voor de Inkomstenbelasting.

 

iK WEET HET OOK NIET

Heel vaak krijg, hoor en lees ik de vraag “hoeveel procent van mijn omzet moet ik nu apart houden voor mijn Inkomstenbelasting?”. Dan is het toch ietwat teleurstellende antwoord van mij dat ik het ook niet weet. 

PROFIT FIRST EN KROMME TENEN

Even een zijstraatje naar het Profit First systeem dat door zoveel vrouwelijke ondernemers (terecht!) omarmt wordt. Daar staat toch echt in dat het zoveel % moet zijn. Ik ben fan van Profit First, echt waar. Niet omdat ik dat het geweldigste systeem ooit vind, niet omdat ik meneer Michalowicz verheerlijk, zoals ik ook wel zie gebeuren. Wel omdat het houvast biedt voor zo veel ondernemers die dat zo hard nodig hebben. Tegelijkertijd voel ik wat weerstand bij mezelf. Dat is heel raar voor een boekhouder, maar ik heb het niet zo op systemen. Ik word er dwars van en volg liever mijn eigen pad. Hoe rechtlijniger het systeem, hoe krommer mijn tenen. 

gEMIDDELD

Een vast percentage van de omzet kan natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde zijn. Hoeveel belasting je moet betalen, hangt namelijk van ongelooflijk veel factoren af. De hoogte van de omzet is maar een kleine factor. Inkomstenbelasting wordt immers over de winst berekend en niet over de omzet. Zo kan je met €20.000,- omzet toch meer Inkomstenbelasting moeten betalen dan met €100.000,- Wil je tot een vast percentage komen? Dan zul je met gemiddelden moeten werken. En zeg nou zelf, je bent toch zeker helemaal niet gemiddeld?

zELF AAN DE SLAG

Daarom zeg ik dat er geen vast percentage bestaat dat je apart moet houden. Toch geef ik je graag wat meer zekerheid. Ik ga je uitleggen hoe je tot een voorzichtig en globaal percentage kunt komen.

Dat kan met de volgende gegevens:

 • Je realistische begroting. De winstberekening (A) hieruit vormt de basis voor de berekening;
 • Weet voor welke ondernemersfaciliteiten je in aanmerking komt. Je moet hiervoor sowieso 1225 uur aan je onderneming werken. Belangrijkste aftrekposten zijn zelfstandigenafrek, startersaftrek en MKB-vrijstelling. Die laatste krijg je altijd, ongeacht het aantal uren dat je werkt, mits je als ondernemer voor de IB wordt gezien;
 • Je jaaropgave/loonstroken (B) als je ook nog in dienst bent. Dit is van belang voor de schijf waarin je valt.

 

De berekening

Naast bovengenoemde, is er nog veel meer waar je rekening mee kunt houden. Als je echter in ieder geval rekening houdt met de bovenste 3 punten, kom je tot een enigszins realistisch percentage. Tel A en B bij elkaar op en check bij de Belastingdienst in welke schijf je valt. Ik ga nu uit van schijf 2/3, dat is afgerond 38%. Heb je geen recht op de ondernemersfaciliteiten? Dan moet je die 38% over je bedrijfswinst betalen, dus 38% x A.

Lekker rekenen

Stel je verwacht €50.000 omzet en je hebt €20.000 kosten, dan moet je over (50.000-20.0000=) € 30.000 inkomstenbelasting betalen. Voor ondernemers is er de super fijne MKB vrijstelling van 14%. Iedere ondernemer voor de IB, ongeacht of je aan het urencriterium voldoet, mag  na aftrek 14% van zijn belastbare winst vrijstellen. Je houdt dus nog 86% over van de winst waar je belasting over moet betalen: 86% * 30.000 * 38% = €9804. Dat is het bedrag dat je moet betalen. Natuurlijk heb je ook nog heffingskortingen waar je rekening mee mag houden, dat gaat voor nu echter te ver. Die €9804 is 9804/50000 * 100= 19,6 % van je omzet. Als je 20% van je omzet apart houdt, zit je goed.

Een rekenvoorbeeld met zelfstandigenaftrek en de startersaftrek

Nu een voorbeeld met dezelfde cijfers waarbij ik ervan uitga dat je wél recht heb op zowel de zelfstandigenafrek als de startersaftrek. Zo kun je meteen zien dat dat echt wel de moeite waard is. Dat is in 2019 bij elkaar een aftrek van €9403.

De belastingberekening wordt dan:

(50.000-20.000) *86% – 9403= €16397,-. Dat maal 38% = €6230,-,

Ofwel ruim €3500,- minder dan in het eerste scenario. Het percentage van de omzet is nu 6230/50000 * 100 = 12,5%. Zie je wat deze ene factor al voor een verschil maakt?

 

Wel zekerheid, geen garantie

Met deze basisberekening kun je wellicht zelf al uit de voeten. Onthoud wel altijd dat het een schatting is. Dat betekent dat het wel de zekerheid biedt dat je een bedrag hebt gereserveerd voor de Inkomstenbelasting. Het geeft echter geen garantie dat het niet te weinig of juist te veel is. Te veel? Ja, dat kan ook en dat is zonde als je het mij vraagt. Van dat geld had je namelijk ook een mooie investering kunnen doen die uiteindelijk voor meer winst had kunnen zorgen. 

 

Sandra Breure

Sandra Breure

Ik ben Sandra Breure, Jouw Boekhoudcoach. Geboren en getogen in Zeeland waar ik woon met mijn man en dochters. Naast mijn gezin en werk houd ik van lezen, mijn familie, musea, winkelen, poezen en schrijven.

Het is mijn missie vrouwelijke ondernemers meer vrijheid en echte onafhankelijkheid te geven door grip op hun boekhouding en cijfers. Natuurlijk kan ik de volledige boekhouding van je overnemen maar ik zorg wel dat je weet wat ik doe en waarom.

Fotograaf: Lia Remmelzwaal

Met deze 3 tips ben jij goed voorbereid op de aangifte IB!

Met deze 3 tips ben jij goed voorbereid op de aangifte IB!

Het is alweer bijna maart. Dat betekent buikpijn of kop in ’t zand voor een heleboel ondernemers. De aangifte Inkomstenbelasting staat namelijk weer voor de deur! Je accountant of boekhouder zit waarschijnlijk al te zeuren om je spullen en het is nog een chaos op je bureau. Gelukkig leven we in het digitale tijdperk. Daardoor is het echt niet nodig om tig mappen aan te schaffen en te vullen met alle papieren om vervolgens kilo’s aan papierwerk te gaan verslepen. En met de 3 tips die ik jou nu ga geven, ben jij goed voorbereid op de aangifte IB.

 

Tip 1: Sla al je administratieve bestanden geordend digitaal op

Dan kun je ze via bijvoorbeeld WeTransfer hopla in één keer naar je boekhouder sturen. Aangezien je alle zakelijke administratie minimaal (!) zeven jaar moet bewaren, scheelt dat jou ook heel veel ruimte. Het is uiteraard wel van belang dat je regelmatig een back-up maakt.

Bonustip bij deze, zet een app op je telefoon die foto’s direct als PDF-bestand opslaat. Krijg je een bonnetje? Maak er een foto van met een app, sla het op en klaar! Dat is veel gemakkelijker dan weer naar dat irritante, langzame scanapparaat wat je nooit bijdehand hebt. De moderne
boekhoudprogramma’s beschikken zelf over zo’n soort app.

 

Tip 2: Verzamel belangrijke overzichten van jou en je eventuele partner

Dat zijn:

 • Financiële jaaropgaven van je bank(en);
 • Jaaropgaven werkgever(s);
 • Bewijzen van dividenduitkering (dit geldt alleen als je aandelen hebt waarover je dividend krijgt uitgekeerd);
 • WOZ-waarde van je woning;
 • Hypotheekoverzicht;
 • Scholingskosten buiten je onderneming en/of werkgever om;
 • Ziektekosten die niet door de verzekering zijn vergoed;
 • Alimentatieregelingen;
 • De begin- en eindbalans van jouw bedrijf;
 • Resultatenrekening van je bedrijf;
 • Aantal zakelijke kilometers en aantal gewerkte uren;
 • Aangiftes Omzetbelasting;
 • En eventueel je voorlopige aanslag Inkomstenbelasting.

Denk je nu: ‘Balans? Resultatenrekening? Hoe kom ik daaraan, waar vind ik dat?’

Dan is het tijd om een boekhouder in te schakelen en een boekhoudprogramma te gebruiken. Als jij je boekhouding bijhoudt in een ondernemersvriendelijk programma zoals Jortt of Moneybird, kun je hier heel makkelijk de balansen en resultatenrekening uithalen. Heb je dit allemaal niet? Dan hoef je gelukkig nog niet in paniek te raken. Raap je moed samen met je hele boekhoudkundige hebben en houwen bij elkaar en ga ermee naar een fijne boekhouder. Bespreek daarmee wat hij/zij voor jou kan doen, wanneer dat klaar is en wat het kost, maak duidelijke afspraken en laat je niet afschrikken door allerlei vaktechnisch geneuzel.

En dan last but not least…

 

Tip 3: Houd het hele jaar je gewerkte uren en je gemaakte kilometers goed bij

Dit kan je serieus veel geld schelen. Voor het doen van de aangifte heb je de hele registratie er achter niet nodig. Zorg er in ieder geval voor dat de totalen duidelijk op 1 pagina staan. Heb je dit nou niet bijgehouden? Foei toch! Nee hoor, je bent echt niet de enige. Wat ik zelf altijd doe (ja echt), ik schrijf
al mijn afspraken in mijn agenda. In januari ga ik er lekker voor zitten en bereken aan de hand van die agenda mijn kilometers in 1 keer over het hele jaar. Slecht voorbeeld he? Toch werkt het voor mij. Doe vooral wat voor jou werkt, wil ik maar zeggen.

 

Houd je uren netjes bij

Mijn uren houd ik wel redelijk netjes bij, het is vrijwel onmogelijk om dit achteraf te doen. Bovendien wil de Belastingdienst hier nog wel eens op controleren en dan is het echt wel fijn als je een en ander netjes kan onderbouwen. Ik gebruik hier zelf nu het programma Nanda voor, maar een lijstje in Excel voldoet ook prima. Het is niet voor niks dat boekhouders en accountants altijd zo irritant zitten te hameren op die uren. Het kan je echt heel veel geld besparen! Alleen als je minimaal 1225 uur in het jaar aan je onderneming hebt gewerkt, heb je recht op zelfstandigenaftrek. Deze kan in de eerste jaren van je onderneming oplopen tot € 9403,- wat jou een gemiddeld voordeel oplevert van bijna € 3500,-, daar kun je zomaar lekker van op vakantie!

 

Hup hup!

Dus nu, hup hup, kop uit het zand en gewoon even doen. En ga daarna eens met je boekhouder/accountant/financieel adviseur om de tafel zitten. Zorg dat je volgend jaar goed voorbereid bent. Dat is alleen maar fijn voor jezelf. Jij zit nu immers met de stress, is het niet? En dan nog een bonustip voor het komende jaar: zet een percentage van je omzet apart, want dan weet je volgend jaar zeker dat je jouw inkomstenbelasting zo kunt betalen. Succes!

Sandra Breure

Sandra Breure

Ik ben Sandra Breure, Jouw Boekhoudcoach. Geboren en getogen in Zeeland waar ik woon met mijn man en dochters. Naast mijn gezin en werk houd ik van lezen, mijn familie, musea, winkelen, poezen en schrijven.

Het is mijn missie vrouwelijke ondernemers meer vrijheid en echte onafhankelijkheid te geven door grip op hun boekhouding en cijfers. Natuurlijk kan ik de volledige boekhouding van je overnemen maar ik zorg wel dat je weet wat ik doe en waarom.

Fotograaf: Lia Remmelzwaal